Un articol despre TRAIECT în revista MUZICA

PORTRETE

Sorin Lerescu: Ansamblul TRAIECT. Interpretarea muzicii contemporanearticol preluat din revista MUZICA nr. 6 / 2018, p. 70-76: rv-6-2018-5-slerescu-ansamblul-traiect

De la bun început, aș vrea să facem o delimitare clară între conceptele care definesc interpretarea muzicii contemporane: tehnica instrumentală / de cânt și atitudinea / deschiderea interpretului față de actul redării unui opus contemporan.

Se spune de multe ori în lumea muzicii contemporane că un interpret nu poate să descifreze sensurile unei partituri din zilele noastre fără să aibă experiența „marii muzici”. În parte, e adevărat un astfel de punct de vedere, deși comportă și riscuri în ceea ce privește maniera de interpretare a unei lucrări cu o estetică de avangardă.

Există și o altfel de abordare, mai „radicală”, dacă pot să mă exprim așa, care exclude ab initio experiențele interpretative prin marile epoci stilistice din istoria muzicii.

Și într-un caz, și în altul, pot fi decelate elemente care favorizează actul interpretativ aducându-l mai aproape de plaja de valori a timpului nostru, de sensibilitatea omului contemporan.

Cred că multitudinea de stiluri și idei estetice care se regăsesc în muzica de azi, determină, de asemenea, evoluții și zone de abordare expresivă dintre cele mai diferite – le-aș zice chiar insolite – în ceea ce privește interpretarea unui opus contemporan.

Ansamblul TRAIECT – experiențe interpretative

Am fondat în decembrie 1982, la București, Grupul de Muzică Nouă TRAIECT în scopul promovării muzicii contemporane, cu precădere românești.

Am sărbătorit în 2017, 35 de ani de activitate concertistică în țară și în străinătate: Belgia, Ucraina, Bulgaria, Italia, Serbia, Republica Moldova, Slovenia.

Am fost prezenți în țară pe scenele de concert din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Giurgiu, Satu-Mare, Brăila, Pitești, Tg. Neamț, în cadrul unor festivaluri de prestigiu: Festivalul Internațional „George Enescu”, „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi” de la București, Festivalul „MERIDIAN“ al SNR-SIMC, Festivalul Internațional „Întâlnirile Muzicii Noi” de la Brăila, „Toamna Muzicală Clujeană”, „Timișoara Muzicală”.

Am susținut concerte la Sala Radio, la Ateneul Român, la festivaluri importante de muzică nouă din Slovenia („UNICUM”), Ghent (Belgia), „Tribina Kompozitora“ de la Belgrad, „Zilele Muzicii Noi” de la Chișinău, „Compositori a confronto” de la Reggio Emilia (Italia).

Apariții discografice la Electrecord (1988, 1991), Societatea Română de Radiodifuziune, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și INTERCONT MUSIC (1997), MUZICA (2004), METTIER Sound & Vision Ltd. (Marea Britanie) (2004), Editura Muzicală (2008, 2012). Iată argumente și o activitate concertistică de câteva decenii a Ansamblului TRAIECT, care pot constitui premisele unei analize complexe şi din punctul de vedere al semnificațiilor gestului interpretativ în sine.

MUZICĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ

TRAIECT-ul și-a făcut un titlu de onoare din interpretarea muzicii românești contemporane. 59 de compozitori români au fost incluși în programele de concert ale ansamblului. Multe dintre lucrările cântate de TRAIECT au fost dedicate formației.

Ecourile acestor interpretări au fost consemnate în cronici la radio și la televiziune, în ziare și reviste, pe site-uri și în programe de concert. O parte dintre ele se regăsesc și pe site-ul oficial al ansamblului la adresa de web: http://www.traiect.wordpress.com

Opusuri de Octavian Nemescu în concertele Ansamblului TRAIECT

Natural-Cultural pentru ansamblu și bandă magnetică a fost unul dintre opusurile cele mai complexe pe care formația le-a interpretat în concertele sale. Desfășurare amplă instrumentală (lemne, alămuri, coarde, percuții) căreia i s-a adăugat muzica de bandă, un continuum sonor conceput ca un background la intervențiile ansamblului.

Spectacol pentru o clipă ne-a pus în situația de a reinterpreta scenic un discurs muzical fragmentat, aidoma unor flash-uri sonore, în care atacurile sunt urmate de pauze cu efect de ecou, de reverberație, de impunerea unei stări de meditație, de reflecție pentru ascultător dar și pentru interpret.

Există într-o astfel de muzică, în subtext, o provocare intrinsecă pentru interpreți, o stimulare, aș zice, a resorturilor interioare ale unei personalități interpretative pusă în fața unei partituri pe care trebuie, mai întâi, să o descifreze și, mai apoi, să o înțeleagă și să încerce să-i confere o semnificație, un sens, să o recompună expresiv în datele sale definitorii.

Compozitori clujeni

Cornel Țăranu Traiectorii pentru 7 instrumente

Numele formației i-a inspirat pe doi dintre compozitorii clujeni de marcă: Cornel Țăranu și Edé Terényi să scrie două lucrări pentru formula instrumentală a TRAIECT-ului: flaut, clarinet, trombon, percuție (un executant), pian, vioară și violoncel.

Dedicată Ansamblului TRAIECT, lucrarea lui Cornel Țăranu, Traiectorii, pune în evidenţă un discurs sonor în care contururile melodice ale fiecărui instrument, „traiectoriile“ lor melodice – când fragmentate, când continue – se suprapun din când în când în module sonore contrastante care se succed după o paradigmă repetitivă.

Fragmentarea discursului muzical are consecințe și în planul interpretării. Contrastele dinamice, modurile de atac presupun o tehnică instrumentală sofisticată, o permanentă pendulare între static și dinamic, între parametrul melodic și cel ritmic, între meditaţie și acțiune.

Edé Terényi Traiectorie albă

În piesa compusă în 1993 pentru TRAIECT, intitulată Traiectorie albă, Edé Terényi leagă o anumită „traiectorie sonoră sau imaginativă“ (n.a. – Sorin Lerescu, Teatrul instrumental, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001, p. 99) de configuraţia formei muzicale ca atare. Apar în discursul muzical unităţi de semnificaţie noi în care asumarea vizualului are un rol de relief.

Piesa este construită pe mai multe variante de interpretare: de la variaţiuni – cu sublinierea fragmentelor solistice – , până la realizare scenică cu aport coregrafic (pantomimă, dans), sau spaţializare a ansamblului prin plasarea interpreţilor pe scenă sau în sală.

Compozitorul propune interpreţilor şi o variantă de concert cu combinaţii de lumini sau improvizaţii „de tip pattern în care toată partitura este de fapt un punct de plecare, un model, de la care se poate improviza schimbând tempo-ul, zonele de culoare timbrală, formulele ritmice, etc.“ (n.a. – Sorin Lerescu, Teatrul instrumental, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001, p. 100).

TRAIECT plays Sorin Lerescu CD anivesar (30 de ani)

La aniversarea de 30 de ani a Grupului de Muzică Nouă TRAIECT – titulatura oficială a formației – am lansat, în cadrul ediției din 2012 a Festivalului Internațional „MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC”, așa cum se numea pe-atunci, un CD intitulat TRAIECT plays Sorin Lerescu.

În decursul anilor am compus mai multe lucrări pentru TRAIECT. Am inclus pe acest CD de autor apărut la Editura Muzicală în 2012: Suono Tempo, Eikona, Les jeux sont faits, Phonologos I, Suono Tempo II.

Din punct de vedere interpretativ, fiecare dintre aceste muzici presupune conceperea unei anumite dramaturgii, reliefarea teatralității discursului muzical, ca mod de „a trece rampa” către public. De altfel, ideea de „teatru instrumental” – pe care am dezvoltat-o și în teza mea de doctorat susținută la Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, în 1999, este una dintre caracteristicile muzicii secolului XX, cu reverberații până în prezent.

Poate fi interpretul de azi și actor? Pot sonurile contemporane să treacă granița imaginară care desparte scena de concert de public? Chiar dacă Mauricio Kagel și John Cage au dat răspunsuri în anii ‘70 la aceste întrebări deloc retorice, spiritul teatral răzbate până în zilele noastre în numeroase opusuri de diferite genuri.

COMPOZITORI DIN ALTE ȚĂRI ȘI CREAȚIILE LOR PENTRU TRAIECT

Leontios Hadjileontiadis (Grecia) – Xenon (Xe) pentru mezzo-soprană şi ansamblu instrumental

Lucrarea a fost scrisă în 2001, în memoria lui Iannis Xenakis, fiind dedicată Ansamblului TRAIECT şi cântăreţei Angelica Cathariou din Grecia. (Titlul original: for Female Voice and Instrumental Ensemble – In the memory of Iannis Xenakis. To TRAIECT Ensemble and Angelica Cathariou).

Piesa a fost prezentată în primă audiţie absolută în cadrul Festivalului Internaţional „Întâlnirile Muzicii Noi“ de la Brăila, ediţia din 2001.

Complexitatea acestei lucrări, cu un aparat de percuţie extins, cu o scriitură cu multe efecte timbrale, a pus ansamblul în faţa unei adevărate provocări artistice, dar ne-a determinat, totodată, să încercăm să găsim soluţii, împreună cu compozitorul şi cu Angelica Cathariou, pentru redarea unui corpus sonor structurat în „evenimente“ (Event 0, Event 2, Event 3, Event 4, Event 5), pe baza unor legi stochastice, ca o legătură cu muzica stochastică a lui Xenakis care stă la baza distribuţiei acestor „evenimente“ în întreaga piesă.

Titlul piesei lui Hadjileontiadis este luat din primele două litere ale numelui lui Xenakis, al doilea nivel conceptual fiind acela al construirii fluxului sonor din zone extramuzicale (outside music), ca acelea ale chimiei sau matematicii, un concept de bază în gândirea lui Xenakis.

Doron Kaufman (Israel) – And after the fire, Concert pentru flaut, clarinet, vioară, violoncel și pian

Prezentat de TRAIECT în ediția din 2016 a Festivalului „MERIDIAN“, opusul lui Doron Kaufman, dedicat formației, ne-a pus mai multe probleme legate de interpretare, atât din punctul de vedere al modurilor de atac sau al abordării unor pasaje solistice, cât și din punctul de vedere al omogenizării pasajelor de ansamblu, concepute de autor ca expresii ale unei viziuni contrastante asupra materialului sonor.

Ca și în alte lucrări de o factură asemănătoare, am încercat să creăm o strategie interpretativă care să potențeze la maximum discursul sonor, să creeze o legătură firească între diferitele secțiuni ale lucrării, totul subsumat ideii de adaptare la conținut, de reflectare a unei viziuni estetice de tip postmodern.

Am avut mereu în vedere în concertele noastre, promovarea fenomenului muzical contemporan, a ideilor estetice celor mai interesante pentru publicul dornic să asculte şi să înţeleagă subtilităţile unui discurs muzical şi rezonanţa sa în universul de semnificaţii şi emoţii artistice din lumea de azi.

Surse bibliografice:

Alexandru Boboc, Filosofia contemporană, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980
Octavian Nemescu, Capacităţile semantice ale muzicii, Bucureşti, Editura Muzicală, 1983
Tzvetan Todorov, Teorii ale simbolului, Bucureşti, Ed. Univers, 1983
Sorin Lerescu, Teatrul instrumental, Editura Fundației România de Mâine, București, 2001
Sorin Lerescu, În lumea muzicii contemporane, Editura Muzicală, București, 2011
https://traiect.wordpress.com/
https://lerescu.wordpress.com/writings/
http://www.cimec.ro/muzica/EvenimAdd/BRMuzNoi/Editia5-116.htm

SUMMARY

Sorin Lerescu: The TRAIECT Ensemble The Interpretation of Contemporary Music

In December 1982 I founded the TRAIECT Contemporary Music Group in Bucharest in order to promote contemporary music, especially Romanian contemporary music. In 2017 we celebrated thirty-five years of concert activity at home and abroad: Belgium, the Ukraine, Bulgaria, Italy, Serbia, Moldova, and Slovenia. In Romania we have been present in the concert halls of Bucharest, Timișoara, Cluj-Napoca, Giurgiu, Satu-Mare, Brăila, Pitești, or Târgu Neamț within certain prestigious festivals, such as the “George Enescu” International Festival, the “International New Music Week” in Bucharest, the “MERIDIAN” Festival of the SNR-SIMC, the “New Music Encounters” International Festival in Brăila, “Cluj’s Musical Autumn”, and “Musical Timișoara”. The Traiect Ensemble gave concerts at the Radio Hall, the Romanian Athenaeum, in important contemporary music festivals in Slovenia (“UNICUM”), Ghent (Belgium), “Tribina Kompozitora” in Belgrad, the “Contemporary Music Days” in Kishinev, and “Compositori a confronto” in Reggio Emilia (Italy). It made recordings with Electrecord (1988, 1991), the Romanian Broadcasting Corporation, the Romanian Composers’ and Musicologists’ Union, INTERCONT MUSIC (1997), MUZICA (2004), METTIER Sound & Vision Ltd. (Great Britain, 2004), and the Editura Muzicală (Musical Publishing House, 2008, 2012).

Discography Traiect at Discogs

Traiect
Profile:
Romanian classical ensemble, founded 1982 by Sorin Lerescu.
Sites:
cimec.ro, Facebook
Members:
Sorin Lerescu
Variations:
Viewing All | Traiect
Ansamblul Traiect, Traiect Ensemble

Instruments & Performance

Soliloque 4 – Reverberații
Nicolae Brînduș – Soliloque I / Soliloque IV / Match / Antifonia ‎(LP) Electrecord ST-ECE 02947 1986

Suono-Tempo (as Ansamblul Traiect)
Various – The International Week Of New Music – 24 Mai 1991 ‎(LP) Electrecord ST-CS 0262 1991

Side Show (as Traiect Ensemble) and 1 more…
Barrie Webb (2) – Romanian Trombone Concertos ‎(CD) Metier MSV CD92021 2004

Bontrom, Sunetul Furat (Bontrom, The Stolen Sound) (as Traiect Ensemble)
George Balint – Un Singur Copac Și Atâtea Păsări! / A Single Tree And So Many Birds! (Piese Camerale / Chamber Works) ‎(CD, Album, Promo) Editura Muzicală 04 2011

https://www.discogs.com/artist/2701443-Traiect

TRAIECT – 35 de ani! – o cronicǎ de Loredana Baltazar

TRAIECT – 35 de ani!

(…) Adăugându-se evoluţiilor din cadrul festivalurilor ”George Enescu”, ”Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi”, ”Timişoara Muzicală”, ”Toamna Muzicală Clujeană”, ”ISCM World Music Days” România/Republica Moldova (ClujNapoca/Chişinău), ”Întâlnirile Muzicii Noi” (Brăila), ”The Third Annual Review of Contemporary Music” (Belgrad/Sremski Karlovci, Serbia), ”Week of Contemporary Music” (Ghent, Belgia), ”Two Days and Two Nights of New Music” (Odessa, Ucraina), ”Zilele Muzicii Noi” (Chişinău, Republica Moldova), ”Unicum – Contemporary Music Festival” (Liubliana, Slovenia) şi seminarului de compoziţie ”Compositori a confronto” (Reggio Emilia, Italia), prezenţa sa neîntreruptă în programul festivalului internaţional ”Meridian, Zilele SNR-SIMC” (2005-2017) a demonstrat cu prisosinţă dorinţa TRAIECT-ului de a se menţine în topul ansamblurilor care promovează constant componistica actuală.

Pregătit cu meticulozitatea care l-a caracterizat întotdeauna pe directorul artistic al formaţiei – rafinatul muzician Sorin Lerescu, concertul aniversar din sala George Enescu a Universităţii Naţionale de Muzică, gândit ca parte integrantă a actualei ediţii a ”Meridianului”, a impresionat în primul rând prin consistenţa ”jocului” interpretativ care a pus în valoare fiecare din cele şase partituri încredinţate ansamblului, particularizându-le ethosul în cele mai mici amănunte. Prin intermediul Geaninei Săveanu-Meragiu (vioară), Vioricăi Nagy (violoncel), Georgetei Radu (percuţie) şi al lui Andrei Podlacha (pian), Alexandru Hanganu (flaut), Răzvan Gachi (clarinet) şi Florian Radu (trombon), Vremea treceCapriccio-ul pentru clarinet şi pian semnat de Ghenadie Ciobanu, Flashes pentru vioară, violoncel şi pian – creaţia Anastasiei Alexandreanu Lazarencu, Riturile şi dansurile telurice ale lui Vlad Burlea, Games pentru vioară, marimbă şi pian de Krassimir Taskov, Metamorphoses II pentru vioară, violoncel şi pian aparţinând lui Yordan Goshev şi Settimino-ul lui Velislav Zaimov au pus în valoare, în seara de 9 noiembrie, câteva din variabilele stilistice şi sintactice ale muzicii secolului XXI.

Toate lucrările menţionate, de dimensiuni medii şi ample, au evidenţiat nu doar calitatea disponibilităţilor tehnice şi a resurselor expresive ale interpreţilor ci şi coeziunea ansamblului, validată prin claritatea şi fluiditatea dialogurilor timbrale; de la o piesă la alta, cei şapte performeri metamorfozaţi în personaje instrumentale şi-au redefinit continuu traseele, jonglând cu diferiţi parametri stilistici, reliefând filonul liric ori, dimpotrivă, dinamizând spaţiul sonor într-un raport de forţe interschimbabil.

Propunând ca tematică a întregului concert un itinerar componistic ce a unit Republica Moldova cu Bulgaria, TRAIECT a reconfigurat sensibil fiecare opus, pentru a-i concepe fie variante originale (în cazul lucrărilor special dedicate ansamblului precum cea a lui Velislav Zaimov – primă audiţie absolută), fie versiuni de referinţă ale acestora (în cazul pieselor semnate de Ghenadie Ciobanu, Anastasia Alexandreanu Lazarencu, Vlad Burlea, Krassimir Taskov şi Yordan Goshev – prime audiţii româneşti, dintre care s-a detaşat coloristic sugestivitatea marcantă cu iz arhaic a Riturilor şi dansurilor telurice compuse de Vlad Burlea).

La fel ca şi „ARCHAEUS“, „HYPERION“ sau „ARS NOVA”, ansambluri de secol XX care au traversat graniţa dintre milenii susţinând în permanenţă muzica nouă ca pe un icon simbolic al Cotidianului, „TRAIECT“ a investit – şi acum, ca de fiecare dată – actul interpretativ cu bucuria de a dărui, generos, clipe de viaţă transpuse în sunet. Îi urăm longevitate artistică şi multe alte seri aniversare încărcate de succes!

Extrase din cronica apărută în revista “Actualitatea muzicală” nr. 12, decembrie 2017 (pag. 10). Articolul integral poate fi citit la adresa de web:

http://www.ucmr.org.ro/Texte/AM-2017-12.pdf

 

Concertul aniversar TRAIECT – un film de Loredana Baltazar

Festivalul Internaţional MERIDIAN, Ediţia XIII
Sala George Enescu a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti
Joi, 9 noiembrie 2017, ora 19.30

Grupul de Muzică Nouă TRAIECT
Concert aniversar: 35 de ani de la înfiinţare

Conducerea muzicală: Sorin Lerescu
Geanina Săveanu-Meragiu, vioară
Viorica Nagy, violoncel
Georgeta Radu, percuţie
Alexandru Hanganu, flaut
Andrei Podlacha, pian
Răzvan Gachi, clarinet
Florian Radu, trombon

“Itinerar componistic internaţional: Republica Moldova şi Bulgaria”

Ghenadie Ciobanu (Republica Moldova) – „Vremea trece“. Capriccio pentru clarinet şi pian (p.a.r.)
Anastasia Alexandreanu-Lazarencu (Republica Moldova) – Flashes for Flute, Violin, Violoncello and Piano (p.a.r.)
Vlad Burlea (Republica Moldova) – Rituri şi dansuri telurice pentru ansamblu instrumental (p.a.r.)
Krassimir Taskov (Bulgaria) – Games for Violin, Marimba and Piano (p.a.r.)
Yordan Goshev (Bulgaria) – Metamorphoses II for Violin, Violoncello and Piano (p.a.r.)
Velislav Zaimov (Bulgaria) – Settimino per Flauto, Clarinetto, Trombone, Percussioni, Pianoforte, Violino e Violoncello (p.a.a.)

Imagine si editare: Loredana Baltazar