O nouă lucrare compusă pentru TRAIECT

Diana Gheorghiu: „Mecanismele emoţiei“ pentru Ansamblul Traiect (2016)

diana-gheorghiu

Advertisements

Concerte TRAIECT: Sorin Lerescu – “Proportions II” for flute and chamber ensemble

 

TRAIECT în Festivalul “George Enescu” 2013

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti – Studioul de Operă şi Multimedia, 08.09.2013

Sorin Lerescu: “Proportions II” for flute and chamber ensemble

Geanina Săveanu-Meragiu, vioară
Georgeta Radu, percuţie
Viorica Nagy, violoncel
Alexandru Hanganu, flaut
Răzvan Gachi, clarinet
Andrei Podlacha, pian
Cătălin Bucerzan, trombon

Dirijor: Sorin Lerescu
Solist: Pierre-Yves Artaud (Franţa)

International Society for Contemporary Music, Catalogue – Manzat, Laura: New Memory

download

International Society for Contemporary Music, Catalogue

Manzat, Laura: New Memory

Notes
Program notes:
“New Memory” is a work composed during the spring of 2012, scored for 5 instruments (fl, cl, violin, cello, piano) dedicated to Sorin Lerescu and “Traiect” Ensemble. First performed : by “Traiect” at 5.12.2012 in the Meridian SNR-SIMC Festival, Bucharest, duration: 8,09. A short time ago I replaced the piano with a bassoon and I operated some little changes in the score. The title “New Memory” reflects the process of searching new meanings through the rich area of musical fragments preserved in a composer subconscious. These little musical “beings” existing there can influence our current imagination. I tried to revive some ancient motifs from my past works and approach them from a new point of view.

See More: http://www.iscm.org/catalogue/works/manzat-laura-new-memory

Concerte TRAIECT: Theodor Grigoriu – Trio “Muntele magic”

Theodor Grigoriu: Trio “Muntele magic”
Grupul de Muzică Nouă TRAIECT
Geanina Săveanu Meragiu – vioară
Viorica Nagy – violoncel
Andrei Podlacha – pian

Festivalul Internaţional „MERIDIAN – Zilele SNR-SIMC“
Ediţia a 11-a, Bucureşti, România
16-22 noiembrie 2015

MARŢI, 17 NOIEMBRIE
Ora 19.00
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
Sala „George Enescu“

Concert Grupul de Muzică Nouă TRAIECT
Sorin Lerescu – conducerea muzicală

O cronică de Lavinia Coman din revista “Actualitatea muzicală”

TRAIECT Ensemble 2015

Grupul de muzică nouă TRAIECT

Formaţia condusă de compozitorul Sorin Lerescu şi-a început concertul din cadrul Festivalului MERIDIAN cu piesa A damsel or tear-resembling drops pentru opt instrumente a compozitorului sloven Pavel Mihelčič, prezentată acum în primă audiţie româIMG_7045nească. Are un discurs structurat în limbaj atonal, nonevolutiv, a cărui dinamizare se produce îndeosebi prin jocurile antrenante de timbre şi culori, prin combinaţii instrumentale ingenioase.

Interpretarea următoarei lucrări, Trio „Muntele magic” pentru vioară, violoncel şi pian de Theodor Grigoriu, se constituie într-un omagiu pios adus maestrului de curând plecat dintre noi. Cele trei părţi poartă titluri încărcate de poezie, aşa cum e şi muzica: I Notturno. Pe culmile cu stele mai aproape, II Fantasia. Răsăritul ca o lentă progresie a intervalelor lumină, III Scherzo. Finale. Întâlniri cu sfintele izvoare. E o muzică lirică, poematică, după cum a caracterizat-o autorul însuşi, creată la comanda lui Theodor Rogalski în anul 1944, în urma menţiunii obţinute de către tânărul pe atunci în vârstă de 17 ani cu Cvartetul Sursum corda la Concursul de compoziţie al Societăţii Compozitorilor Români, patronat de maestrul George Enescu în anul 1943. Titlul „Muntele magic” reprezintă o trimitere la celebrul roman al lui Thomas Mann ca dezvăluire a unei conjuncturi personale de viaţă şi anume vindecarea autorului de o boală de plămâni, evocată şi în acel roman. Potrivit manierei sale de lucru, Theodor Grigoriu a revizuit şi desăvârşit partitura în anul 2006. În concertul de acum, am luat contact cu o muzică structurată în formă liberă, bazată pe o gândire armonică, tono-modală foarte avansată la jumătatea secolului XX, în descendenţa discursului enescian. Interpretată admirabil de Geanina Săveanu Meragiu la vioară, Viorica Nagy la violoncel şi Andrei Podlacha la pian, lucrarea a sunat cu prospeţime aurorală, puternic articulată, dinamică şi în acelaşi timp plină de lirism. A fost un exemplu autentic de modernitate afirmată în muzică în contextul anului 1944, care îşi păstrează nealterată modernitatea până în momentul de faţă.

Lucrarea Lights… Shadows… pentru flaut, trombon, vioară, violă, violoncel, pian şi percuţie de Vladimir Şcolnic a cunoscut prima audiţie în anul 2011 la Festivalul de Muzică Contemporană de la Bucureşti. A fost dedicată memoriei maestrului său, Anatol Vieru, pentru a marca 75 de ani de la naşterea acestuia. Piesa are ca sursă de inspiraţie aceeaşi poveste ca şi lucrarea lui Anatol Vieru „Et in Arcadia Ego”, unde este invocată imaginaţia poetică a lui Virgiliu, care a transformat un pământ uscat şi rece într-un tărâm al fericirii supreme, Arcadia. Structurile muzicale, ce se regăsesc şi în lucrarea lui A. Vieru, sunt transformate şi integrate într-un fel de spectrum sau fantasmă, aflată dincolo de lumea aceasta, dincolo de structurile temporale şi spaţiale. Compozitorul exploatează îndeosebi resursele de expresivitate ale instrumentelor în registrele grav, mediu şi acut, prin efecte stranii, fulgurante. Rezultatul e o muzică într-adevăr fantomatică, nepământească.

Piesa lui Sorin Lerescu Les jeux sont faits a fost compusă în anul 1995 pentru un festival de muzică nouă de la Ghent, în Belgia. E structurată în două părţi, având la bază ideea teatrului instrumental şi transformarea unui ritm într-o idee motorică, cu acumulări şi decelerări în cadrul discursului sonor. Confruntarea elementelor participante se preface apoi în fragmentare şi pulverizare, după care totul se topeşte într-o atmosferă de meditaţie. Cât despre titlu, compozitorul povesteşte că la festivalul belgian unde a fost inaugurată lucrarea, organizatorii se întrebau retoric de ce există o discriminare atât de puternică între condiţiile de viaţă şi de lucru ale muzicienilor din estul european, faţă de ale celor vestici. Răspunsul ironic (autoironic) a fost unanim acceptat şi a sunat prin propoziţia Parce que les jeux son faits!, rostită la final de către toţi participanţii. Aşa s-a născut titlul piesei.

Lucrarea Running pentru violă solo a compozitoarei ucrainiene Ludmila Samodaieva, auzită acum în primă audiţie absolută, a fost admirabil creată sonor de Cornelia Petroiu. O varietate de procedee instrumentale originale, de efecte timbrale şi tehnice de mare virtuozitate, toate acestea s-au împletit cu folosirea neobişnuită, de o puternică expresivitate, a efectelor vocale ale interpretei. În ansamblu, evenimentele par a se succeda într-o mişcare învolburată, de oriunde către nicăieri. Dacă autoarea a vorbit despre un homo sapiens care aleargă, noi am putea să ne imaginăm cumva starea de anomie a umanităţii contemporane?

Piesa de încheiere a concertului a fost Symetries II pentru ansamblu şi sunete procesate de Mihaela Vosganian şi datează din anul 2013, fiind răspunsul la o comandă a ansamblului MDF din Slovenia, unde s-a cântat în premieră mondială. Ca o versiune a ciclului de Simetrii, pentru Ansamblul TRAIECT cu violă, lucrarea merge pe ideea simetriei în multiple ipostaze – în sintaxă, în modul de utilizare a gândirii modale, a timbralităţii. Simetria este urmărită pe plan orizontal şi pe plan vertical, adică în suprapunere şi în continuitate. Instrumentiştii cântă adesea şi pe alte instrumente decât specializarea lor, devenind polifuncţionali, ceea ce reflectă tendinţa actuală de utilizare în performanţă a unor poliinstrumentişti. La ascultare în concert, simetria a fost percepută ca opoziţie între o muzică a neliniştii şi un teritoriu al certitudinilor, coborând, parcă, din spaţiile extraterestre.

Lavinia COMAN

Articol preluat din revista “Actualitatea muzicală” Nr. 12, Decembrie 2015, p. 15-16 (http://www.ucmr.org.ro/Texte/AM-2015-12.pdf)

Ansamblul TRAIECT în concert – fotografii de Andrei Nagy

This slideshow requires JavaScript.

Concert TRAIECT în Festivalul Internaţional “MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC”, ediţia a 11-a. Invitată: Cornelia Petroiu – violă. Sala “George Enescu” a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, luni, 17 noiembrie 2015